Tài liệu kỹ thuật

Tài Liệu Kỹ Thuật
  Bảng thuộc tính   Bảng tính trọng lượng Bulong & Con Tán DIN 931 & DIN934
  Bảng thuộc tính cơ học của Bu lông, thanh ren ISO 898-1
  Bảng lựa chọn dụng cụ siết và tháo Bu lông và con tán
  Bu lông cường độ cao   Bu lông đầu lục giác tiêu chuẩn BS 1083
  Bu lông ren bước nhỏ (nhuyễn) EN ISO 8676 (DIN 961)
  Bu lông đầu lục giác dùng cho mặt bích DIN 6921
  Bu lông đầu lục giác tiêu chuẩn EN ISO 4014 (DIN 931)
  Bu lông đầu lục giác tiêu chuẩn EN ISO 4017 (DIN 933)
  Bu lông đầu lục giác ren nhuyễn tiêu chuẩn EN ISO 8765 (DIN 960)
  Bu lông kết cấu   Bu lông tiêu chuẩn EN 14399 - 7 System HR ( pre-load fastener)
  Bu lông tiêu chuẩn EN 14399 - 3 System HR (pre-load fastener)
  Bu lông tiêu chuẩn EN 14399 - 4 System HV (pre-load fastener)
  Bu lông tự đứt S10 TC - Tiêu chuẩn JSS II 09
  Bu lông F10T Tiêu Chuẩn JIS B1186
  Bu lông F8T Tiêu Chuẩn JIS B1186
  Con tán ( Đai ốc )   Tán xẻ rãnh tiêu chuẩn DIN 935-1
  Tán dài tiêu chuẩn DIN 6334
  Tán khóa lục giác DIN 439-2
  Tán lục giác cường độ cao tiêu chuẩn EN ISO 4032 (DIN 934) 
  Tán keo tiêu chuẩn DIN 982
  Tán keo tiêu chuẩn DIN 985
  Tán tự khóa trái tiêu chuẩn DIN 7967 (Self Locking Counter Nuts)
  CÁT MINH Catalogue   CAT MINH - FASTENER (Bu lông & tán & Lông đền )
  CAT MINH - HANDTOOL & WORKSHOP (Dụng cụ cầm tay)
  CAT MINH - CASTING PROCESS ( Phương pháp và vật liệu đúc )
  CAT MINH - PORT SERVICE ( Thiết bị cầu cảng và dịch vụ )
  CAT MINH - STEEL PRODUCT ( Thép các loại )
  CAT MINH - TIE ROD ( Thanh Giằng )
  CAT MINH - ASIA BOLLARD ( Bich neo )
  CAT MINH - ASIA FENDER ( Đệm chống va tàu )
TOP