Thiết bị siết, mở bulong

Bộ calip cần siết lực

ung_dung_luc_21.gif

ung_dung_luc_22.gif

ung_dung_luc_23.gif

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 84-28-62583341 | 62583342 | 62583347 |  Hotline: 0903.180099
    Email: info@catminh.net

Sản phẩm khác

TOP