Thiết bị siết, mở bulong

Cần siết lực

can_siet_luc_1.gif

can_siet_luc_2.gif

can_siet_luc_3.gif

can_siet_luc_4.gif

can_siet_luc_5.gif

can_siet_luc_6.gif

can_siet_luc_7.gif

can_siet_luc_8.gif

can_siet_luc_9.gif

can_siet_luc_10.gif

can_siet_luc_11.gif

can_siet_luc_12.gif

can_siet_luc_13.gif

can_siet_luc_14.gif

can_siet_luc_15.gif

can_siet_luc_16.gif

can_siet_luc_17.gif

can_siet_luc_18.gif

can_siet_luc_19.gif

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 84-28-62583341 | 62583342 | 62583347 |  Hotline: 0903.180099
    Email: info@catminh.net

Sản phẩm khác

TOP